suomeksi

Vem är jag?

Behöver du stöd för att orka med skola, hobbyn, kompisar, föräldrar? Har det blivit fler och fler frånvarodagar från skola eller studier? Har ditt barn särskilda behov som du behöver diskutera och få veta mera om? Då har du hittat till rätt person.

Mer information om mitt sätt at arbeta:

Jag använder mig av all den kunskap jag samlat på mig under åren; jag har jobbat som skolpsykolog, universitetslärare och forskare. Jag har fördjupat mig i flera olika teman, varav speciellt viktiga är utvecklingspsykologi, positiv psykologi och motivation, sexuell och könsidentitetsutveckling. På senare år har jag jobbat speciellt med frågor som berör skolfrånvaro, en problematik som berör både den enskilda eleven men också hela hens familj och näromgivning.

Jag är nyfiken på att tillsammans utforska dina styrkor och talanger, vad som är viktigt för dig och vad du vill uppnå. Jag tittar framåt och hjälper dig att hitta dina egna lösningar i livet.

Min utbildning

  • PsT psykolog och coach

Tjänster

  • Korttidsterapi
  • Ungdomsterapi

Jag är nyfiken på att tillsammans utforska dina styrkor och talanger, vad som är viktigt för dig och vad du vill uppnå. Jag tittar framåt och hjälper dig att hitta dina egna lösningar i livet.

Katarina