Vem är jag?

Som psykolog är jag inkännande, närvarande, ödmjuk och engagerad. Mitt arbetssätt kan både vara aktivt och mera lugnt och följsamt, i enlighet med individens behov. Jag är samarbetsfokuserad, analytisk, nyfiken och jordnära och eftersträvar att vi tillsammans skall öka förståelsen för den situation du befinner sig i. Det är av största betydelse att du känner sig förstådd, sedd och hörd.

Jag vill erbjuda utrymme och tid att stanna upp och möta också svårare ämnen och känslor. Viktigt för mig är att tillsammans lyfta fram styrkor och stötta dig att finna din riktning i livet i enlighet med dina värderingar. Tillsammans eftersträvar vi att stärka självmedkänslan och den egna reflektionsförmågan, samt stärka förmågan att tillämpa nya färdigheter också utanför terapirummet.

Orsaker till att kontakta mig: Med stor ödmjukhet inför livet vill jag erbjuda en trygg plats att utforska det som känns problematiskt i livet. Känner du dig stressad/utmattad, prestationsstyrd eller ångestfylld kan du vända dig till mig. Jag jobbar också med kriser, depressionsproblematik, relationssvårigheter, arbetsrelaterade utmaningar, självkänsla samt processer som rör graviditet, förlossning och föräldraskap.

Tjänster och priser:

  • Korttidsterapi – 95 € / 45 min

Mer information om sätt at arbeta

Jag jobbar integrativt och tillsammans utforskar vi infallsvinklar och anpassar och väljer metoder som bäst kunde fungera för dig. I arbetet använder jag mig av bland annat element från kognitiv beteendeterapi (KBT), dynamisk/analytisk terapi, kognitiv-analytisk terapi (KAT), compassionfokuserad terapi (CFT) och acceptance and committment therapy (ACT). Jag utbildar mig till integrativ psykoterapeut med kognitiv betoning. Jag jobbar i huvudsak på svenska. Jag erbjuder även distansterapi.

Utbildning

Min utbildning: Psykolog, i integrativ psykoterapeututbildning (kognitiv betoning)

Återkoppling

”Camilla är empatisk och trevlig och hade, förutom att vara mitt bollplank, förmågan att hjälpa mig att konfrontera mina rädslor och utmaningar.”

Kund

”Kan varmt rekommendera camillas mottagning. Camilla är duktig på att förklara och sätta ord på upplevda händelser och tankar. Hon är mycket engagerad och man känner sig alltid hörd.””

Kund

”Camilla är en god lyssnare med en öppen, respektfull och förtroendeingivande attityd. Samtidigt är hon närvarande, varm och empatisk. Hon har lätt att förstå mitt sätt att tänka och det känns alltid bra efter ett avslutat samtal med Camilla.”

Kund

”Camilla har fungerat som ett bollplank, en spegel. Någon som frågar de rätta frågorna och är lyhörd för mina reaktioner och behov. Någon som kan sätta fingret på vad jag försöker säga, någon som fungerar som ett ankare som hindrar mig från att flyta i väg allt för mycket.

Jag är så otroligt tacksam för allt stöd jag fått, och bara under några få gånger har jag upptäckt mycket nytt om mig själv.”

Kund