suomeksi

Vem är jag?

I mig får du en aktiv terapeut, som kombinerar tekniker från olika inriktningar för att uppnå bästa möjliga resultat. På min mottagning arbetar vi lösningsfokuserat och dialogiskt, och klientens redan befintliga styrkor och resurser är en viktig del av terapin. Mitt mål är att klienten vågar börja leva ett fritt, rikt liv i enlighet med sina egna värderingar.

Jag tar emot på svenska, finska, engelska och spanska. Distansträffar går också att ordna.

Mer information om mitt sätt at arbeta

Det viktigaste i arbetet med par och familjer är att stärka den emotionella relationen medlemmarna sinsemellan. I parterapin använder jag ofta hemuppgifter för att i beteendet förankra nya kunskaper och insikter. Man kan jämföra med idrott: du kan prata hur mycket om helst om tennis, golf eller fotboll, men det gör dig inte till en bättre spelare. Först när du upprepar övningarna hemma tillsammans med din partner eller familj blir de småningom en naturlig del av kommunikationen.

Orsaker till att kontakta mig: Du kan vända dig till mig i alla problemsituationer i parförhållandet eller familjen, eller när du söker en ny riktning i privatlivet eller karriären. Tillsammans koncentrerar vi oss på det som i stunden är viktigt, och möjligt, för just dig/er.

Min utbildning och erfarenhet

Min utbildning: PsM, Psykolog, i par och familjepsykoterapiutbildning

Erfarenhet: Jag har mångsidig erfarenhet av familjerådgivning, parterapi, coaching (HOT, karriärcoaching, förlossningsförberedelse m.fl.) samt har arbetat med stora förluster.PsM, Psykolog, i par och familjepsykoterapiutbildning

Tjänster

  • Familjeterapi
  • Korttidsterapi
  • Parterapi

”Först nu förstår jag att allt inte är mitt fel. Tack för att du ser sidor i mig som jag inte sett själv.”

Kund

”Vi har lärt oss att kommunicera mycket bättre sinsemellan. Ännu har vi arbete framför oss, men anna har hjälpt oss att stå ut med osäkerheten, och vända fokus mot allt det som fungerar bra mellan oss.”

Kund

”Anna är empatisk och bryr sig på riktigt. Samtidigt är hon modig och effektiv. Hon utgick från våra egna önskemål och vi har regelbundet utvärderat våra framsteg.”

Kund