Terapi och information
om mental hälsa

Livet är inte alltid så enkelt. Då är det vanligt att människan reagerar med psyket. Visste du att var fjärde eller femte människa lider av mentala utmaningar varje  år? Och var femte människa insjuknar i depression under sin livstid? Vi här på withHeltti kan hjälpa dig.

Hos oss möter du erfarna och psykoterapeuter som erbjuder korttidsterapi, familjeterapi, parterapi och ungdomsterapi för dig och sina närmaste.

På våra trivsamma terapimottagningar på olika håll i svenskfinland möter du våra kunniga och varmhjärtade psykologer och psykoterapeuter

Vi har professionella med brett kunnande som kan hjälpa dig med många vanliga problem som majoriteten av människor lider av vid något livsskede. Vi kan hjälpa dig kartlägga hurdan hjälp som är bäst just för dig.

För oss på w/ Heltti är det viktigt du känner dig trygg och trivs i våra utrymmen. Alla våra platser är hemlika – lugnande att vara mer skonsamma och mer där du kan vara dig själv.

Vem är vi?

Varmhjärtade psykologerna och psykoterapeuterna på w/ Heltti har specialkunnande i bl.a. arbete med unga, sexualitet och genus, arbetshälsovårdspsykologi och frågor rörande karriärval. Att möta klienten som en individ, gemensam problemlösning med klienten och att bygga på styrkor är kärnan i deras arbete.

Som professionella inom w/ Heltti är vi specialister på kortvarigt förändringsarbete. Tack vare vår starka och mångsidiga kompetens kan vi betjäna dig i frågor som rör såväl arbets- som privatliv. I tillägg är vi också sympatiska typer!

Bekanta dig med w/ Helttis korttidsterapeuter och psykoterapeuter

En psykolog är en legitimerad professionell inom social och hälsovård. Också alla psykologer på w/ Heltti hittas i JulkiTerhikki-registret som upprätthålls av Valvira.

Anna Högström

PsM, Psykolog, i par och familjepsykoterapiutbildning

Varaa minulle aika

Anna Norrgård

Psykolog, i Integrativ psykoterapeututbildning (kognitiv betoning) | Jag tar emot klienter på svenska, finska och engelska.

Palvelut

Varaa minulle aika

Camilla Öst

Psykolog, i integrativ psykoterapeututbildning (kognitiv betoning)

Palvelut

Varaa minulle aika

Christina Vikstrand

Psykoterapeutstuderande (integrativ), socionom med KBT grundutbildning

Varaa minulle aika

Corinna Norman

Psykolog, organisationskonsult, företagspsykolog och går i skolning för att bli kognitiv-integrativ psykoterapeut

Varaa minulle aika

Jannike Höglund

Psykolog, i psykoterapeututbildning (integrativ kognitiv betoning) | Jag tar emot klienter på svenska, finska och engelska.

Palvelut

Varaa minulle aika

Linda Strengell

Psykolog, lösningsinriktad neuropsykiatrisk handledare, i psykoterapeututbilning (integrativ inriktning) | Jag tar emot klienter på svenska, finska och engelska.

Varaa minulle aika

Marina Maatela

PsM, psykolog, psykoterapeut YET, företagspsykolog, EMDR-terapeut

För tillfället inga lediga FPA-tider

Varaa minulle aika

Minna Rönnberg

Psykolog

Ta kontakt / tidsbokning via e-post.

Susanne Tiihonen

PSM, psykolog, integrativ psykoterapeut, familjeterapeut

För tillfället inga lediga FPA-tider

Varaa minulle aika